Premium Mall (พรีเมี่ยมมอลล์) - มั่นใจได้ของชัวร์ 100%

(Update วันที่ 18 มี.ค. 2013)

1. ร้านค้าทุกร้านในพรีเมี่ยมมอลล์ เป็น “ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก” จาก dvdtook.com มีตัวตนแน่นอน
2. หากสั่งซื้อสินค้าใน พรีเมี่ยมมอลล์ และไม่ได้สินค้า “dvdtook.com ยินดีจ่ายเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท”

หมายเหตุ
- การรับประกันนี้ จำกัดเพียง 1 ครั้ง/เดือน/ลูกค้าหนึ่งราย และจำนวนเงินรับประกันสูงสุดคือ 2,000 บาท
- การรับประกันนี้เฉพาะการซื้อสินค้าจากพรีเมี่ยมมอลล์ dvdtook.com เท่านั้น
- วิธีการสมัครเพื่อแจ้งขอเงินชดเชย ต้องเป็นไปตามวิธีการและข้อบังคับของ dvdtook.com เท่านั้น
- dvdtook.com อาจมีการขอให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร
- ผลของการตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ admin

========== ========== ========== ========== ==========

รับสมัครสมาชิกร้านค้าใน Premium Mall

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เป็นสมาชิกระดับ Gold หรือ Platinum ขึ้นไป
2. เปิดร้านมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ร้านค้าต้องจัดส่งสินค้าตรงเวลา อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 10 วันทำการ
2. หากร้านค้ามีปัญหากับลูกค้า หรือไม่ทำตามข้อตกลง ทางเราจะถอดจากสมาชิก Premium Mall โดยไม่คืนเงินค่าสมาชิก

ค่าสมาชิก
จ่าย 1,200 บาท/1 เดือน
จ่าย 3,000 บาท/3 เดือน (เท่ากับ 1,000 บาท/เดือน)
จ่าย 5,400 บาท/6 เดือน (เท่ากับ 900 บาท/เดือน)
จ่าย 9,600 บาท/12 เดือน (เท่ากับ 800 บาท/เดือน)

สิ่งที่สมาชิกร้านค้าใน Premium Mall จะได้รับ
1. มีร้านค้าใน Premium Mall
2. ร้านที่อยู่ในห้องเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น link ที่ปักหมุด
เมื่อลูกค้าคลิ๊กที่ link ก็จะถูกพาไปยังร้านค้าใน Premium Mall (นั่นคือแถมปักหมุดในห้องเดิมด้วย)
แต่ link ที่ปักหมุด ไม่สามารถดันได้เหมือนกระทู้ ดังนั้นมันอาจจะอยู่แถวล่างสุดของกระทู้ที่ปักหมุด
3. สามารถมีร้านค้าใน Premium Mall ไม่เกิน 3 ร้าน ต่อ 1 สมาชิก โดยแต่ละร้านต้องขายสินค้าไม่ซ้ำกัน (admin เป็นผู้พิจารณา)
ในกรณีนี้ หากมีร้านเดิมอยู่ในห้องหนังฝรั่ง และห้องหนังเอเชีย สมาชิกต้องเลือกว่าจะให้ปักหมุดฟรีที่ห้องไหน
แต่ถ้าร้านเดิมอยู่ในห้องอื่นๆ admin จะปักหมุดฟรีให้ทุกร้าน
4. กล่องข้อความส่วนตัวจะเพิ่มความจุเป็น 400 ข้อความ

หมายเหตุ
1. เนื่องจากค่าสมาชิกเท่ากับปักหมุดห้องหนังฝรั่ง หรือห้องหนังเอเชีย และการเป็นสมาชิกร้านค้าใน Premium Mall
เราแถมปักหมุดในห้องเดิมด้วย ดังนั้นสมาชิกที่ปักหมุดในห้องดังกล่าวอยู่แล้ว สามารถโอนย้ายมาเป็นสมาชิกร้านค้าใน Premium Mall
โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก จนกว่าจะหมดอายุในการปักหมุดห้องดังกล่าว
2. การพิจารณารับเป็นสมาชิกร้านค้าใน Premium Mall เป็นสิทธิ์ขาดของ admin
ซึ่ง admin สามารถปฏิเสธการรับเป็นสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล
3. dvdtook.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการเป็นสมาชิกร้านค้าใน Premium Mall โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

คลิ๊กที่นี่เพื่อส่งข้อความถึง admin

========== ========== ========== ========== ==========

รายละเอียดข้อตกลงในการจ่ายเงินคืน

กรณีที่ 1 (การจ่ายเงินชดเชย)

1. dvdtook.com จะการันตีให้กับลูกค้าที่สมัครเปิดร้านค้าแบบพรีเมี่ยมมอลล์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘ร้านค้า’)
และมีการตกลงซื้อขาย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ที่ทาง dvdtook.com เป็นผู้ดูแล (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ‘พรีเมี่ยมมอลล์‘)
2. ลูกค้าต้องมีหลักฐานการโอนเงิน
3. dvdtook.com จะไม่ยอมรับการแจ้งขอเงินชดเชยผ่านทางโทรศัพท์
4. จำนวนเงินชดเชยสูงสุดที่ทางบริษัทจะให้แก่ลูกค้า คือ 2,000 บาท
5. ลูกค้าต้องแจ้งขอเงินชดเชยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

กรณีที่ 2 (สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

สินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย คือ สินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 200 บาท/ชิ้น

กรณีที่ 3 (ลูกค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย)

1. เมื่อสินค้าถูกตีกลับเนื่องจากลูกค้าใส่ที่อยู่ผิด
2. เมื่อสินค้าได้ถูกรับไว้จากที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้
3. เมื่อลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า
4. เมื่อลูกค้าระบุที่อยู่ในการส่งสินค้านอกประเทศไทย
5. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่อยู่นอกประเทศไทย
6. เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลใดๆ ในเอกสารการสมัครที่ไม่ถูกต้อง

กรณีที่ 4 (เหตุผลที่เงินชดเชยไม่ถูกจ่ายด้วยเหตุผลอื่นๆ)

1. เมื่อสามารถติดต่อร้านค้าได้
2. เมื่อมีการส่งสินค้าในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างร้านค้าและลูกค้า
3. เมื่อเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
4. เมื่อสินค้าได้ถูกรับจากบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
5. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว
6. เมื่อต้นเหตุของความผิดพลาดเกิดจากลูกค้าเข้าใจผิดในตัวสินค้าเอง

กรณีที่ 5 (เมื่อมีการใช้สัญญาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง)

เมื่อลูกค้าได้ใช้บริการของประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้า ทาง dvdtook.com จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ แก่ลูกค้า

กรณี 6 (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ)

dvdtook.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏระเบียบของการจ่ายเงินชดเชย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า