ทุกท่านข้างบน มีใครได้ของมั่งยังครับ จะไปสั่งเจ้าอิ่น ก็กลัวของมา (แอบหวัง)